Tin tức   >>   NGÀY GIỖ KỴ
CÁC NGÀY GIỖ TRONG NĂM CỦA HUỲNH GIA

Giỗ Ông Nội - Hoằng Minh nhằm Ngày 12/2 AL hàng năm Giỗ Bà Nội - Trần Thị Cử nhằm ngày 16/06 AL hàng năm Giỗ Anh Miễn - Hoằng Văn Miễn nhằm ngày 10/8 AL hàng năm

THÔNG TIN GIỖ KỴ

I/ Ngày 12/02 AL - Ông Nội Hoằng Thanh Minh ( Hoằng Luật) - Nơi giỗ + Chính : Số 1, QL24, Xóm Ga, Hiệp An, Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi + Phụ : Chi nhánh Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Tp.HCM II/ Ngày 16/06 AL - Bà Nội Trần Thị Cử - Nơi giỗ + Chính : Số 1, QL24, Xóm Ga, Hiệp An, Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi + Phụ : Chi nhánh Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Tp.HCM III/ Ngày 17/07 AL - Anh Ba Hoằng Tấn An và chị Bốn Hoằng Thị Hạnh - Nơi giỗ Chi nhánh Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Tp.HCM IV/ Ngày 10/08 AL - Anh Năm Hoằng Văn Miễn - Nơi giỗ + Chính : Số 1, QL24, Xóm Ga, Hiệp An, Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi + Phụ : Chi nhánh Phan Huy Ích, Gò Vấp, Tp.HCM

GIỖ KỴ ÔNG NỘI (lần thứ 59)

Dear all 12/02 AL là ngày giỗ kỵ lần thứ 59 ngày mất của Ông Nội. Kính mời tất cả anh chị em, các cháu đến thắp hương cho Ông Nội vào lúc 17h00 ngày 23/03/2013 tại D1/15, CC An Lộc, Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.