Tin tức   >>   MỤC HƯỚNG DẪN
HƯỚNG DẪN ĐĂNG ẢNH ĐĂNG BÀI VIẾT

Đáng lẽ việc này phải là của chủ xị website viết mới đúng , nhưng chờ lâu quá ta tự thân vận động đăng ảnh đã thành công hôm nay qua mặt viết hướng dẫn vậy hahaha. Chủ xị chẳng "bờ rồ" gì hết. ỤI NƠ