Tin tức   >>   MỤC GÓP Ý
THƯ NGỎ

Để trang web Huỳnh Gia có được hiệu quả như mong muốn.....

GÓP Ý TRANG WEB

Trang web sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của anh chị em. Hiện tại ký kiến của Đồng chí Chấp, Đồng chí Chấp đã được tiếp thu và chỉnh lý cho phù hợp

CẦN LƯU Ý

Phần thẩm mỹ trang web......

SAO KHÔNG ĐĂNG TẢI ĐƯỢC

Có ý kiến - có ý kiến Em dùng username : vẫn đăng nhập bình thường mà chị. chị kiểm tra lại thử xem :

GÓP Ý CHO WEBSITE HUỲNH GIA

Kính mời tất cả anh chị em góp ý thỏa mái để trang web HUYNH GIA được các mục tiêu sau đây : - Mục đích để cho website Huỳnh gia được hòan thiện hơn. - Làm cho người xem có ấn tượng hơn. - Như thế mới có cảm hứng xem và viết bài nhiều hơn.