Tin tức   >>   HOT NEWS
NGƯỜI CHỊ THA PHƯƠNG

Có lẻ cũng khá lâu lắm rồi hôm nay chị mới "cầm bút" tâm sự cùng vợ chồng em.(vì hầu như mình gọi điện). Cha mẹ sinh ra 12 người con nhưng hiện tại mình còn được 9 chị em, thêm được 9 dâu rễ nhưng kẻ Nam người Bắc.Vợ chồng em là người gánh nặng nhất...