Tin tức » SỨC KHỎE LÀ VỐN QUÝ

Chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của Ba má để mà học hỏi, chẳng những để làm người mà còn để bảo vệ sức khỏe. Ba ăn uống ngủ, nghỉ rất đúng giờ và biết quý trọng sức khỏe. Vậy chúng ta nên học tập, nhất là quý ông hãy hạn chế những cuộc nhậu vô bổ, nhất là cậu Khá chị thấy em sức khỏe không tốt (nhất là bao tử) cần nên khám và điều trị đừng để quá muộn rồi ân hận. Gia đình hạnh phúc hay không sức khỏe đóng một vai trò rất quan trọng. "ở giữa lòng thành phố đừng để quá muộn vì thiếu hiểu biết !"