Tin tức » GÓP Ý TRANG WEB

  - Màu sắc - ok

  - Cách bài binh bố trận - ok

  - Nhưng những câu thơ là thông điệp chính thì  hầu như không đọc được. Nếu có, thì không trọn vẹn câu. Với lại khi mở bài ra xem thì chính những câu thơ này che mất một phần của bài viết làm cho người xem rất khó đọc. Theo ý của chapht thì câu thơ để nguyên trên trang chính không cho chạy xuống.

  -  Phần "Gia tộc Huỳnh Hoằng" phải là : Văn Trường - Phổ Văn - Đức Phổ - Quảng Ngãi. (ý cá nhân Chaphuynhthi) 

  - Còn địa chỉ liên hệ hiện tại mới là :  Hiệp An - Phổ Phong - Đức Phổ - Quảng Ngãi.

Chaphuynhthi  - TPHCM

5/1/2014

 PHẢN HỒI

Tiếp thu và sẽ chỉnh sửa theo ý kiến của chị Chấp và Chị Trước

HVN (06/01/2014) .

PHẢN HỒI

SORY- vì lỗi của máy hình máy tính nên phần góp ý hai câu thơ không chính xác. tác giả xin rút lại.

Chapht -