Tin tức » DU LỊCH - 2014

Sao trang du lịch Huỳnh gia "nghèo nàn" quá vậy ta ??? Hay là đầu năm mới 2014 Huỳnh gia nhà ta "làm" một chuyến "bô in 777"  bay sang "Âu châu" chơi vài tháng cho "hoành tráng" cái coi !!!

CHAPHT- TPHCM 12/11/2013