Tin tức » MUON LA DUOC - PHAN TIEP THEO

- Giàu cũng được, nghèo cũng được... Lo lắng chở che cho mình là được.
- Đẹp cũng được xấu cũng được ... Nhìn tử tế hiền lành là được.
- Xe đẹp cũng được , xấu cũng được ... Miễn sao đưa mình đi khắp nơi, luôn bên cạnh mình là được.
- Điện thoại đẹp cũng được, cục gạch cũng được, miễn sao trong lúc cần nhất không tắt máy hoặc lờ đi là được.
- Trước kia đã từng yêu nhiều cũng được, yêu ít cũng được ... miễn hiện tại yêu mỗi mình và yêu lâu dài là được.
- Có nhà riêng cũng được, ở chung với bố mẹ cũng được, nhà đẹp cũng được, xấu cũng được miễn sao nhà cửa vui vẻ đề huề là được.
- Trên tất cả là làm cả nhà vui vẻ hạnh phúc, cùng có ý niệm vun vén tương lai cùng nhau.
Thế là được !

MUỐN LÀ ĐƯỢC