Tin tức » SAO KHÔNG ĐĂNG TẢI ĐƯỢC

Đã hai hôm rồi ta đã viết bài đều đến một giờ sáng. Thế mà  không đăng tải  được ? phí công quá (vì đâu phải lúc cũng có cảm xúc) mất hết của ta rồi !!!.

Sory, không đăng tải được chứ không phải đăng nhập (nếu đăng nhập không được làm sao có ý kiến ?). những bài viết ngắn như thế này thì đăng tải được nhưng bài viết dài thì lại đăng tải không được . không biết vì sao ? Hôm nay  đăng tải ok.

Chapht - TPHCM 1g 09 31//10/213