Tin tức » VỢ NHẮN NHỦ CHỒNG

Một là anh phải nhận lời
Sẵn sàng nhận lỗi cho qua mọi điều
Dù sai dù đúng bao nhiêu
Bao giờ cũng lỗi phần nhiều là ta

 

Hai là anh phải thật thà

Lương bao nhiêu có nộp ra đủ đầy

Giờ giấc cấm chậm một giây

Khai không thành thật thì "đây" giận hờn

 

Ba anh chịu đựng phải hơn

Cơm khê canh mặn liệu hồn mà chê

Cắn răng nhắm mắt nuốt đê

Kêu lên một tiếng ra đê mà nằm

 

Bốn là anh nhớ phải chăm

Lau nhà rửa bát âm thầm làm đi

Kiểm tra em thấy việc gì

Làm không vừa ý ấy thì biết tay.

 

HVN - Quảng Ngãi (sưu tầm)