Tin tức » CHUYỆN KHÓ ĐỠ

pass-1376297051_500x0.jpg

 

HVN Quảng Ngãi

PHẢN HỒI:

VUI ĐẤY... NHƯNG CHO TÔI XIN MỘT CÁI TÊN ?

HẢ ? TỚ ĐÂY XEM CÒN PHẢI HÁ HỐC MỒM. NÓI CHI AI.

Chapht - TPHCM -21/10/2013