Tin tức » CÁC NGÀY GIỖ TRONG NĂM CỦA HUỲNH GIA

Giỗ Ông Nội - Hoằng Minh nhằm Ngày 12/2 AL hàng năm
Giỗ Bà Nội - Trần Thị Cử nhằm ngày 16/06 AL hàng năm
Giỗ Anh Miễn - Hoằng Văn Miễn nhằm ngày 10/8 AL hàng năm

Giỗ Anh An - Chị Hạnh 17/7 AL hằng năm

 

HVN Quảng Ngãi