Tin tức » KỲ THI CUỐI CẤP CỦA VŨ & NGỌC

Bi và Pun yêu quý !

Các con sắp bước vào kỳ thi cuối cấp rồi, một kỳ thi rất quan trọng đấy các con ạ. không có gì hơn, dì gởi đến các con một lời chúc : cố gắng - tự tin - bình tỉnh để kỳ thi đạt kết quả tốt các con nhé !

Ngày 14 tháng 5 năm 2013

HTC (SÁU BÚN)