Tin tức » TIN NÓNG ( HOT NEW )

1. Ngày 14/03/2013, Giám Đốc Công ty TNHH Hàng Hải Đại Quốc Việt - Huỳnh Văn Báu- đàm phán với Trường Cao Đẳng Hải Quan về kế hoạch liên kết đào tạo cho sinh viên chuẩn bị ra trường, nhằm trang bị kiến thức thực tế trong công tác giao nhận xuất nhập khẩu. Kế hoạch hợp tác vào Quý 3 năm 2013

2. Công ty TNHH XNK Huỳnh Gia triển khai mảng dầu nhớt, bước đầu đạt kết quả khả quan, lợi nhuận tháng 1, 2, 15 ngày của tháng 3 đạt: ??? xin bí mật nhá . Ban lãnh đạo Huỳnh Gia phấn đấu lợi nhuận cho năm 2013 500,000,000 vnd.

3. Kế hoạch đến cuối năm 2013-2015 của Huỳnh Gia Family: Huỳnh Văn Ngân đã đạt học vị Thạc Sỹ, và phấn đấu thêm 1 người đạt học vị này trong 2 năm đến.