Tin tức » HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. HƯỚNG DẪN GÓP Ý BÀI VIẾT

B1: Clik chuột vào mục Quản trị

B2: Chọn bài viết cần góp ý

B3 : Chọn ký hiệu sửa (ký hiệu cây viết). Tuyệt đối không được chọn ký hiệu xóa (ký hiệu sọt rác)

B4 : Đưa con trỏ về cuối bài viết

B5 : Viết các nội dung cần góp ý. Bài góp ý cần ghi rõ tên người góp ý, tên người nhận góp ý

B6 : Clik vào Thực hiện -> OK

B7 : Clik vào trang chủ để xem bài nội dung góp ý

 

II. HƯỚNG DẪN CHÈN Video VÀO BÀI VIẾT

B1 : Tạo địa chỉ Gmail

B2 : Vào trang Google. Góc bên phải trên cùng chọn Đăng nhập : nhập tên địa chỉ Gmail

B3 : Vào trang Youtube.com , (chọn xem trang tiếng Việt) -> chọn Tải file -> chọn file cần tải lên -> chọn chế độ bảo mật. Góc phải trên cùng hiện ra tên của người đăng nhập, clik chuột vào ký hiệu mũi tên chọn chự Kênh của tôi. Trong kênh của tôi sẽ hiện các Video của người đăng nhập, chọn Video cần đưa vào bài viết

B4 : Chọn Chia sẻ

B5 : Chọn Nhúng. Khi chọn Nhúng, sẽ xuất hiện 1 hình chữ nhật có chữ ký hiệu đã được bôi xanh, bấm Ctrl+C trên bàn phím

B6 : Vào trang Web huynhgia.info -> chọn Quản trị -> Chọn mục cần đưa video -> chọn ký hiệu sửa (ký hiệu có cây viết) -> Chọn chữ Source -> đưa con trỏ chuột về cuối và xuống dòng, nhấn Ctrl + V

B7 : Chọn Thực hiện -> OK

B8 : Chọn Trang chủ, chọn mục mới đưa video vào, chọn xem