Giới thiệu
VĂN HIẾN HUỲNH (HOẰNG)

Các cháu nội -ngoại , cháu chắt của ông bà Huỳnh Hiệt - Huỳnh Thị Ty Nguyễn Thị Hồng Vân 1976 (Cháu Ngoại) Nguyễn Thanh Hải 1978 ( Cháu ngoại) Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1985 (Cháu Ngoại) Lê Huỳnh Khánh Linh 2001 (Cháu Ngoại) Nguyễn Hữu Hoàng 1991 (Cháu Ngoại) Nguyễn Hữu Huy 2000 (Cháu Ngoại) Phạm .

SƠ LƯỢC HUỲNH GIA

HUỲNH GIA Địa chỉ: Số 1, Quốc Lộ 24, Xóm Ga, Thôn Hiệp An, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi Tell: (055) 3855056 Email: khahuynhvan@yahoo.com Website:http://www.huynhgia.info NGƯỜI TA CÓ TỔ CÓ TÔNG NHƯ CÂY CÓ CỘI, NHƯ SÔNG CÓ NGUỒN THÀ ĐUI MÀ GIỮ ĐẠO NHÀ CÒN HƠN SÁNG MẮT, ÔNG CHA KHÔNG THỜ