Giới thiệu
VĂN HIẾN HUỲNH (HOẰNG)

Các cháu nội -ngoại , cháu chắt của ông bà Huỳnh Hiệt - Huỳnh Thị Ty Nguyễn Thị Hồng Vân 1976 (Cháu Ngoại) Nguyễn Thanh Hải 1978 ( Cháu ngoại) Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1985 (Cháu Ngoại) Lê Huỳnh Khánh Linh 2001 (Cháu Ngoại) Nguyễn Hữu Hoàng 1991 (Cháu Ngoại) Nguyễn Hữu Huy 2000 (Cháu Ngoại) Phạm .

SƠ LƯỢC HUỲNH GIA

HUỲNH GIA Địa chỉ: Số 1, Quốc Lộ 24, Xóm Ga, Thôn Hiệp An, Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi Tell: (055) 3855056 Email: khahuynhvan@yahoo.com Website:http://www.huynhgia.info NGƯỜI TA CÓ TỔ CÓ TÔNG NHƯ CÂY CÓ CỘI, NHƯ SÔNG CÓ NGUỒN THÀ ĐUI MÀ GIỮ ĐẠO NHÀ CÒN HƠN SÁNG MẮT, ÔNG CHA KHÔNG THỜ Thuỷ tổ Họ Huỳnh (Hoằng) là Ông Hoằng Quang là Cháu nội Vua Thân Tông - Nhà Minh, gốc Tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sang Việt Nam từ đời Mãn Thanh (nhà Thanh-Trung Quốc) vào khoản năm 1666. Sau khi vào Việt Nam để tránh sự truy tìm, tầm nã trả thù của