Gia phả huỳnh gia
HUỲNH THỊ TY
Biệt danh:
Sinh nhật: 08/09/1933
Giới tính:Nữ
Quan hệ: Mẹ
Nghề nghiệp: Nông
Cuộc đời sự nghiệp
Các thành viên khác
Bí danh:
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 12/02/1928
Quan hệ: HUỲNH ĐỜI THỨ 6
Đọc thêm ...