Gia phả huỳnh gia
HUỲNH HIỆT
Biệt danh:
Sinh nhật: 12/02/1928
Giới tính:Nam
Quan hệ: HUỲNH ĐỜI THỨ 6
Nghề nghiệp: Nông
Cuộc đời sự nghiệp

ông Huỳnh Hiệt sinh ngày 12/02/1928 Tại Thôn Văn Trường, Xã Phổ Văn, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

Các thành viên khác
Bí danh:
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 08/09/1933
Quan hệ: Mẹ
Đọc thêm ...